Zajęcia z dr A. Baryłowicz w dniu 03.10.2022 są odwołane.
The classed with A. Baryłowicz. PhD are cancelled on 03.10.2022.