Z powodu choroby prof. ucz. dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska będzie nieobecna od 2 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.