Zajęcia z dr hab. Lidią Przymuszałą, prof. UO w dniu 5 X br. (środa) zastają odwołane z powodu choroby.