W dn. 4.10.2023 zajęcia II roku JPJN  “Kultura niemieckiego obszaru językowego” NIE odbędą się – z powodu wizyty lekarskiej. Termin odrabiania zajęć zostanie uzgodniony z grupą podczas zajęć w dn. 11.10.2023.
Proseminarium dyplomowe dla studentów III roku Germanistik odbędzie się, zgodnie z ustaleniem z dyplomantami, w poniedziałek 9.10. o godz. 13.45.
Zajęcia I roku JPJN “Sprawności zintegrowane” oraz zajęcia II roku gr. a Germanistik  “Rezeption wissenschaftlicher Texte” odbędą się w dn. 4.10.2023 ZGODNIE Z PLANEM.