W dn. 18.05.2023 zajęcia z dr hab. Grażyną Balowską, prof. UO nie odbędą się ze względu na sprawy służbowe (organizacja konferencji). Zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.