W dniu 30.10.2023 zajęcia oraz konsultacje z dr Agnieszką Wójtowicz są odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze Studentami.