Classes with Aleksandra Baryłowicz, PhD on November 24-25 are cancelled due to illness. Make-up dates and forms will be posted on MS Teams// Zajęcia z dr Aleksandrą Baryłowicz w dn. 24-25 listopada zostają odwołane z powodu choroby.Daty i formy odpracowania zajęć zostaną zamieszczone na MS Teams.