W dniu 15.03.2023 zajęcia “Einführung in das Rechnungswesen” (III rok ) dr Nawrockiego nie odbędą się z powodu choroby.