Jakość kształcenia

System Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym to zbiór wzajemnie powiązanych elementów składających się na proces kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Jakość kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników. Podstawowym celem jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującym prawem, europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez wydziałowe komisje ds doskonalenia i oceniania jakości w ramach wydziałowej strategii doskonalenia jakości. Strategia ta uwzględnia specyfikę wydziału i pozwala na samodzielnie opracowanie szczegółowych procedur, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Uczelniany System Jakości

Wydziałowa Księga Jakości

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia to stale uaktualniany rejestr obowiązujących na wydziale procedur jakości kształcenia przygotowany w oparciu o procedury ogólnouczelniane oraz zawierający szczegółowe procedury wewnętrzne (m.in. dyplomowania, monitoringu karier, opinii absolwentów, cyklicznego opiniowania programów, wewnętrznej weryfikacji jakości). Procedury jednorazowe zawierają załączniki z przydatnymi formularzami, a cykliczne z terminarzami zadań do realizacji w toku roku akademickiego.

ms-word-2010-small Procedury jakości na Wydziale Filologicznym

Komisje ds jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym (2016-2020)

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak (Dziekan ds. kształcenia i studentów, członek Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
dr Katarzyna Molek-Kozakowska (pełnomocnik Dziekana WF ds. Systemu Jakości Kształcenia)
Komisja ds. Doskonalenia Jakości
dr Małgorzata Adams-Tukiendorf
dr Bożena Dereń
dr hab. Marek Dybizbański
dr hab. Felicja Księżyk
dr hab. Anna Ledwina
doktorantka: Martyna Friedla
studentka: Patrycja Kulik
studentka: Ewelina Maćkiewicz

Komisja ds. Oceniania Jakości
dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO
dr hab. Bożena Olszewska
dr Małgorzata Jokiel
dr Daria Ambroziak
dr Magdalena Dańko

studentka: Barbara Sarej
doktorantka: Barbara Kurowska

 

Strategia doskonalenia jakości kształcenia 2016/2017

ms-word-2010-small Strategia jakości 2016/2017

ms-word-2010-small Raport z realizacji strategii jakości 2015/2016

System zapewnienia i monitorowania jakości kształcenia

ms-word-2010-small Spis wewnętrznych przepisów stanowiących podstawę funkcjonowania systemu zapewniania jakości

ms-word-2010-small System zarządzania jakością

ms-word-2010-small Wewnętrzne procedury zapewniania jakości

ms-word-2010-small Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości

 

Materiały szkoleniowe o systemie jakości na Wydziale Filologicznym (10.2015)

 

Raporty / Sprawozdania

2012/2013

ms-word-2010-small Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds zapewniania jakości kształcenia

ms-word-2010-small Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds doskonalenia jakości kształcenia

 

2013/2014

 

2014/2015

ms-word-2010-small Sprawozdanie systemu doskonalenia jakości za rok 2014/2015

ms-word-2010-small Sprawozdanie końcowe oceny jakości kształcenia 2014/2015

 

2015/2016

ms-word-2010-small Sprawozdanie systemu doskonalenia jakości WF za rok 2015/2016

ms-word-2010-small Sprawozdanie oceny jakości kształcenia WF po korektach za rok 2015/2016

 

Ocena pracowników Wydziału Filologicznego – ankietyzacja

2014/2015

ms-word-2010-small Szczegółowa analiza oceny pracowników Wydziału Filologicznego – sem. zimowy

ms-word-2010-smallSzczegółowa analiza ocena pracowników Wydziału Filologicznego – sem. letni

2013/2014

ms-word-2010-smallSzczegółowa analiza oceny pracowników semestr letni 2013/2014

2012/2013

ms-word-2010-small Szczegółowa analiza ankietyzacji 2012/2013

Ocena pracowników Wydziału Filologicznego – studia doktoranckie

2014/2015

indeks Szczegółowa analiza – studia doktoranckie

Zestawienie ocen jakości kształcenia dokonanych przez pracowników WF

2014/2015

indeks Jakość kształcenia 2014/2015

indeks Zestawienie średnich ocen jakości kształcenia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close