w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 84/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Opolskim.

Czytaj więcej..