z dnia 27 maja 2020 r. t.j.: z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

Więcej…