z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

czytaj więcej…