z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego -> Zarządzenie nr 25/2020