ZARZĄDZENIE nr 145/2021 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa na terenie Uniwersytetu Opolskiego 

Czytaj więcej…