Profesor Łukasz Grabowski, pracownik Katedry Języka Angielskiego w Instytucie Językoznawstwa, udzielił wywiadu dotyczącego przeprowadzonych przez niego badań w ramach wymiany akademickiej agencji NAWA. Poniżej część wprowadzająca wywiadu oraz link do całości.

Dr hab. Łukasz Grabowski dzięki stypendium NAWA na University of Birmingham przeprowadził badania nad przekładami z języka angielskiego na polski. Wykazały one, że tłumacze sięgają po niezwykle różnorodne środki, nawet jeśli przekładają stosunkowo proste sformułowania.

Swoje badania dr hab. Łukasz Grabowski prowadził przez 6 miesięcy na University of Birmingham we współpracy z tamtejszym ekspertem dr. Nicholasem Groomem. Naukowcy przeanalizowali prawie 1000 fragmentów transkrypcji obrad Parlamentu Europejskiego i ich tłumaczeń. Badali często powtarzające się wyrażenia, składające się z kilku słów. Wyniki badań pokazują, że żywy język tworzy różnorodne formy nawet tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Ustalenia badaczy mogą też przydać się w kształceniu tłumaczy, również dlatego, że pokazują pułapki, w które autorzy tłumaczenia mogą wpaść, szukając jak najwierniejszego przekładu i nie zawsze myśląc o tym, jak zabrzmi to w języku docelowym. [czytaj więcej]