W dniu 19.10.2018 r. w Instytucie Filologii Angielskiej odbył się wykład otwarty, który wygłosił prof. David Punter z University of Bristol pt. The English Ghost Story. Uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawej i przedstawionej z humorem prelekcji na temat osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych powieści o duchach. Prof. Punter jest znanym i cenionym na świecie specjalistą w dziedzinie literatury gotyckiej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad dwadzieścia książek analityczno-krytycznych oraz cztery tomiki wierszy.