Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejną konferencję z serii ,,Stromata Anthropologica”, która odbędzie się w dniach: 27-29.04.2020 r. w Pokrzywnej, k. Opola. Tym razem chcielibyśmy zaproponować temat:

,,Wielkie żarcie” w mediach. Zdrowie, diety, tożsamość

Nauki humanistyczne i społeczne dostrzegają  oczywistą wagę problematyki jedzenia, pokarmu, diet i żywienia bądź to jako obszaru o względnie autonomicznej randze i znaczeniu, bądź też jako dogodnego punktu wyjściowego dla szerszej refleksji o kulturze. W tym kontekście problematyzowanie takich między innymi zjawisk jak społeczne dystanse i podziały, nieprzejrzystość granic między sferą prywatną a publiczną, kulturowe i symboliczne formy kapitału, czy też stawianie pytań  o codzienne mikropraktyki, o ich związki z problematyką władzy, podmiotowości, ciała, zdrowia i tożsamości wydaje się być zasadną i obiecującą, choć rzecz jasna nie jedyną możliwą strategią.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu utrzymanie się w ramach szeroko pojętej formuły “pokarmowej”, zarazem jednak przenosząc akcent z samego jedzenia jako sfery obiektów i działań na swoiste konfiguracje społecznych praktyk ich uwidaczniania i dyskursywizacji oraz na ich efekty w postaci medialnych i tekstowych reprezentacji. Interesują nas zarówno te względnie starsze ich formy, związane głównie z klasycznymi oraz elektronicznymi mediami, jak i dopiero wyłaniające się zjawiska, które powstają i krążą w globalnej Sieci komunikacyjnej. Przykładów interesujących w tym kontekście zjawisk jest wiele. Weźmy chociażby rozmaite trendy żywieniowe popularne w internecie (mukbang, jedzenie na czas, ,,na ilość”); wzmożony nacisk na estetykę jedzenia (foodporn), mnogość vlogów, blogów, for i grup dyskusyjnych poświęconych zdrowemu żywieniu, gotowaniu, a z drugiej strony platform gromadzących praktyków niejedzenia: ludzi cierpiących na anoreksję, bulimię, grupy pro-ana; kulinarne programy w konwencji reality show, gdzie restauratorzy zyskują status celebrytów, a ich uczestnikami mogą być także dzieci.

Mamy nadzieję, że ten z konieczności niewielki zestaw przykładów jest w stanie dać ogólny zarys obszaru refleksji, której podjęcie uznajemy za cel proponowanego przez nas spotkania. Proponujemy otwarcie przestrzeni dla szerokiego namysłu badawczego reprezentantów rożnych dyscyplin wiedzy.

Z wielką więc radością zapraszamy Panią/Pana na kolejne już spotkanie z cyklu „Stromata Anthropologica”, bardzo będziemy radzi, jeśli zechce Pani/Pan przygotować artykuł zgodny z własnymi naukowymi zainteresowaniami, ale wpisujący się w proponowaną przez nas problematykę. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w serii „Stromata Anthropologica”, w którym według nowego rozporządzenia za opublikowany tekst przysługuje autorowi 20 punktów.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się pod poniższym linkiem:

http://unikonferencje.pl/konferencja/11265-wielkie-zarcie-w-mediach-zdrowie-diety-tozsamosc

Zgłoszenia udziału, wraz z imieniem i nazwiskiem, tytułem, afiliacją oraz propozycją tematu prosimy przesyłać do dnia: 15.03.2020 r. na adres: stromata@uni.opole.pl