Dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO, została przewodniczącą Stowarzyszenia Germanistów Polskich na następne trzy lata. Podczas niedawnego walnego zgromadzenia w Warszawie powierzono jej jednomyślnie tę funkcję.

– To duży honor, radość i wielkie przeżycie – mówi prof. Krystyna Lasatowicz, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej na UO. – To z jednej strony dowód wielkiego zaufania, a z drugiej sporo różnych możliwości, jakie otwierają się między innymi przed naszą opolską germanistyką. Trzeba bowiem pamiętać, że stowarzyszenie jest organizacją skupiającą środowisko naukowe germanistów z całej Polski, co daje duże możliwości współpracy naukowej, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów pomiędzy uczelniami. Tak więc mogę mówić nie tylko o osobistej satysfakcji, ale i o potencjalnych korzyściach, jakie pełnienie tej funkcji przez pracownika UO może dać naszej uczelni, naszej germanistyce.

Opolska filologia germańska liczy sobie już 28 lat. – Oczekiwania wobec nas, germanistów, są duże, między innymi ze względu na specyfikę regionu opolskiego, gdzie język niemiecki ma mocną pozycję – mówi prof. Lasatowicz. – Staramy się nadążać za oczekiwaniami rynku pracy i dostosowywać profil naszego kształcenia do jego oczekiwań. Dlatego idziemy w kierunku przygotowywania naszych studentów do pracy w charakterze tłumaczy w firmach, nastawiliśmy się na język niemiecki w prawie i gospodarce. Powiem, że nasi absolwenci są rozchwytywani, już podczas studiów konkretne firmy zapraszają ich na praktyki.

W tym roku na kandydatów na filologię germańską czeka 30 miejsc.

Stowarzyszenie Germanistów Polskich zostało powołane w 1990 roku, a jego zadania to wspieranie prac badawczych, upowszechnianie osiągnięć naukowych w dziedzinie badań germanistycznych, organizowanie współpracy pomiędzy polskimi instytutami germanistyki oraz z placówkami zagranicznymi.