Members of the FORTHEM Universities, their partners and the interested public are cordially invited to join the digital Kick-Off Event of the project “White Privilege and Structural Discrimination in Higher Education: Perspectives from Research, Strategies for Change” on March 4th, 10:00 CET, organized by FORTHEM Diversity and Migration Lab. The introductory keynote will be given by Prof. Kalwant Bhopal (Birmingham, Head of Centre for Research in Race & Education). You find all necessary information in the attached announcement or here: https://www.sozialethik.kath.theologie.uni-mainz.de/files/2022/02/Kick-Off-Event-White-Privilege-and-Structural-Discrimination-in-Higher-Education_FORTHEM.pdf.

 

Przywileje białych i strukturalna dyskryminacja w szkolnictwie wyższym

Członkowie uniwersytetów FORTHEM, ich partnerzy i zainteresowani są serdecznie zaproszeni by dołączyć do cyfrowego wydarzenia rozpoczynającego projekt “Przywileje białych i strukturalna dyskryminacja w szkolnictwie wyższym: perspektywy z badań, strategie dla zmian”, 4 marca o godzinie 10.00. Projekt organizuje pracownia Zróżnicowania i migracji FORTHEM. Inaugurujący wykład gościnny przedstawi profesor Kalwant Bhopal (Uniwersytet w Birmingham, Kierowniczka Centrum Badań nad Rasą i Edukacją). Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku lub pod adresem: https://www.sozialethik.kath.theologie.uni-mainz.de/files/2022/02/Kick-Off-Event-White-Privilege-and-Structural-Discrimination-in-Higher-Education_FORTHEM.pdf.