Ogólnopolski Konkurs Literacki

Podróże krajoznawcze zawsze kształtują nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Odkrywanie nowych zakątków Europy kojarzymy coraz częściej z możliwością rozkoszowania się nowymi doznaniami, również kulinarnymi. Do uczestników konkursu chcielibyśmy skierować pytanie, czy i ewentualnie w jaki sposób można połączyć wędrówki krajoznawcze po Niemczech, Austrii i Szwajcarii z odrywaniem bogactwa kulinarnego tychże krajów? Czy poprzez odkrywanie nawyków kulinarnych można poznać zwyczaje oraz tradycje krajów niemieckojęzycznych? Czy możliwe jest odkrywanie osobliwości tychże krajów przez ich różnorodność kulinarną? Napiszcie nam o tym i pozwólcie, aby szersze kręgi czytelników mogły zapoznać się z Waszymi wrażeniami i doświadczeniami!!! Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim!!!

Konkurs jest skierowany do dwóch grup wiekowych:
1. Maturzyści oraz uczniowie szkół średnich
2. Uczennice i uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych

Prosimy o nadesłanie tekstów przez E-Mail albo pocztą do 19.03.2023 r. na podany poniżej adres:

Instytut Nauk o Literaturze
Uniwersytet Opolski
z dopiskiem: Konkurs literacki „Wędrówki krajoznawczo-kulinarne po Niemczech, Austrii i Szwajcarii“
Plac Kopernika 11, 45-040 Opole,
Koordynatorka: dr Gabriela Jelitto-Piechulik
E-Mail: jelitto-piechulik@uni.opole.pl

Regulamin Konkursu 2023

Załączniki do Regulaminu Konkursu 2023