How to write motivational letters for FORTHEM ALLIANCE mobilities
A workshop with prof. Katarzyna Molek-Kozakowska, Institute of Linguistics
3 February 2020, 12:00-14:00, room 208 Collegium Maius
Jak pisać list motywacyjny po angielsku na mobilności w ramach konsorcjum FORTHEM
Warsztat z prof. Katarzyną Molek-Kozakowską z Instytutu Językoznawstwa
3 lutego 2020, godz. 12:00-14:00, sala 208 Collegium Maius