Uczniowie z klas trzecich ZSiPO z Nysy oraz Liceum nr 4 w Rybniku przebywali we wtorek (14.11.2017) i czwartek (16.14.2017) na Uniwersytecie Opolskim. W ciągu kilkugodzinnego pobytu na naszej uczelni zapoznali się z warunkami studiowania na UO, wysłuchali prezentacji rzecznika prasowego i asystenta rektora Macieja Kochańskiego i wzięli udział w warsztatach, na których zaprezentował się nasz wydział.

Wtorkowe spotkanie na Wydziale Filologicznym rozpoczęło się prezentacją profilu badawczo-dydaktyczny Instytutu Slawistyki, której dokonali wykładowcy: prof. dr hab. Wojciech Chlebda (dyrektor Instytutu), dr Bożena Dereń (zastępca dyrektora ds. studenckich i dydaktycznych), dr Grażyna Balowska i mgr Daniel Borysowski. Przedstawiono kierunki i specjalności prowadzone w Instytucie Slawistyki, takimi, jakie są, tj. jako studia o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniające kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (zwłaszcza w sektorze kultury, biznesu i turystyki). Miniprezentacje studentek Patrycji Kosarczyn i Dagmary Ochwatowskiej były dowodem na to, że przed każdym aktywnym studentem Instytut Slawistyki otwiera szerokie możliwości nie tylko kształcenia się, ale również podjęcia różnorodnej działalności kulturalnej i społecznej. Również mgr Agnieszka Klimas i mgr Przemysław Paluszek prezentując Instytut Filologii Germańskiej pokazali jak bardzo poszukiwani są na rynku pracy absolwenci opolskiej germanistyki.

Natomiast 16 listopada 2017 r. licealiści z Rybnika wzięli udział w warsztatach pt. „Język ojczysty a język obcy. Teoria sita fonologicznego, czyli skąd wynikają trudności w przyswajaniu wymowy języka obcego“ połączonych z prezentacją oferty dydaktycznej wydziału filologicznego. Zajęcia poprowadziły dr hab. Danuta Lech-Kirstein z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz dr Magdalena Dańko z Katedry Kultury i Języka Francuskiego.

Do zobaczenia podczas rekrutacji!