i prezentacja jej filmu: Jede Straße führt in die Kindheit. Der Schriftsteller Horst Bienek

7.12.2022 godz. 17.00, Studenckie Centrum Kultury

7 maja 1990 roku pisarz Horst Bienek skończył 60 lat. Stało się to okazją do stworzenia portretu rodowitego Górnoślązaka z Gleiwitz – dziś polskich Gliwic – zrealizowanego (scenariusz i reżyseria) przez Verę Botterbusch. Film ten zostanie pokazany 7 grudnia 2022 roku – w rocznicę śmierci Bienka – w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, a po nim będzie mieć miejsce rozmowa z reżyserką filmu.

Film Very Botterbusch, którego tytuł pochodzi od wiersza Horsta Bienka, skupia się na poszukiwaniu śladów domu i dzieciństwa, czasu i pamięci. Nagrania i spotkania w Gliwicach połączone są z rozmowami z Horstem Bienkiem, który od lat 70 mieszkał i pracował w Ottobrunn. Obraz opowiada o idei świata, który pisarz Horst Bienek uczynił widzialnym dzięki swojej precyzyjnej historyczno-psychologicznej pracy i tym samym przenosił w ponadczasową rzeczywistość literatury.

Film jest niemieckojęzyczny, rozmowa z reżyserką i dyskusja z publicznością będzie tłumaczona

Wydarzenie jest realizowane w ramach 20. Opolskiego Festiwalu Nauki

20. Opolski Festiwal Nauki dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy SONP/SP/550677/2022.

 

Copyright: Vera Botterbusch