Właśnie ukazała się publikacja wieloautorska pt. Representing the Other in European Media Discourses, która jest owocem współpracy pracowników IFA dr Katarzyny Molek-Kozakowskiej, dr Jolanty Szymańskiej i dr Przemysława Wilka z Masaryk University Brno w latach 2014-2017. Praca analizuje językowe mechanizmy identyfikowania, odróżniania i demonizowania “innego” w mediach drukowanych i cyfrowych na przykładach różnych krajów Europy.