Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 28 września 2021 r. nadał pani Ewie Piechurskiej-Kuciel tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

[Zobacz więcej na stronie Instytutu Językoznawswta]