W dniach 28-30 listopada 2018 r. prof. dr hab. Ryszard Wolny na zaproszenie Dr Rany Yildirim, Vice-head of the International Students Centre and Erasmus+ Coordinator, English Language Teaching Department przebywał w Adanie/Turcja w ramach programu Erasmus+. Przeprowadził tam wykłady dla studentów studiów I i II stopnia oraz odbył serie spotkań ma temat współpracy pomiędzy uczelniami.