Dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska, dziekan Wydziału Filologicznego UO jest znaną i uznaną bohemistką.

Nim w pełni poświęciła się pracy naukowej, zajmowała się dziennikarstwem prasowym i telewizyjnym. Przez wiele lat była komentatorką Czeskiej Sekcji Radia BBC. Jest tłumaczką literatury czeskiej, zwłaszcza SF, autorką monografii naukowych: „Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa”, „Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku”. W latach 2002-2005 była kierowniczką grantu badawczego KBN pt. „Czeskie prozatorskie debiuty emigracyjne po 1968 roku”. W latach 2008 -2013 koordynowała projekt „Polsko-czeskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne”, realizowany wraz z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. W latach 2008-2011 była też koordynatorką grantu Funduszu Wyszehradzkiego na uruchomienie nowego przedmiotu – „Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich”.
Jest członkinią komitetów naukowych czasopism „Česká literatura”, „Tahy”, „Lithicon”.

Przeczytaj oficjalną decyzję o mianowaniu prof. Joanny Czaplińskiej na członka Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach (W JĘZYKU ANGIELSKIM): Dziekan Czaplinska.pdf