21 lutego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Śląsku Opolskim. Obchody tego dnia organizowaliśmy wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu, Niemieckim Towarzystwem Oświatowym i Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu.

Celem obchodów było ukazanie Śląska Opolskiego jako wielonarodowej, wielojęzykowej i wielokulturowej mozaiki, różnorodnej i ciekawej, barwnej i fascynującej. Dlatego organizatorzy zaprosili uczniów – laureatów konkursów gwarowych i językowych, którzy pochwalili się swoimi talentami wokalnymi i recytatorskimi w języku polskim, w gwarze śląskiej i w języku niemieckim.

Oprócz części artystycznej zorganizowano warsztaty językowe, a także quiz językowy, który przygotowało i przeprowadziło Koło Onomastów z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa z przewodniczącą Darią Michałowską na czele. Quiz spotkał się z żywym odbiorem uczniów, którzy odpowiadali na pytania na swoich smartfonach. Co ciekawe, wśród laureatów znalazły się dwie uczennice gimnazjum, a konkurs przeznaczony był dla maturzystów!

Kolejnym punktem programu była debata o kondycji współczesnego języka polskiego, niemieckiego i gwar śląskich, której gośćmi byli pracownicy  Wydziału Filologicznego UO: dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO, dr hab. Danuta Lech-Kirstein oraz dr Jarosław Bogacki. Jakie są odmiany współczesnego języka? Do czego potrzebny jest język niemiecki? Jakie są zagrożenia współczesnego języka? Po co nam zapożyczenia? Czy XD to słowo? Czy należy wstydzić się gwary? – te i inne pytania padały z sali.

Ostatnim punktem programu było spotkanie autorskie z Martą Kielczyk – Mistrzynią Mowy Polskiej. Spotkanie połączone było z promocją książki “Wpadki. Grzechy językowe w mediach”.

Łącznie w całodziennych wydarzeniach związanych z Dniem Języka Ojczystego na Śląsku Opolskim wzięło udział około 200 osób, w tym nauczyciele, uczniowie, studenci i mieszkańcy województwa opolskiego.

(tekst: Danuta Lech-Kirstein)

Relacja w mediach:

http://radio.opole.pl

https://plus.nto.pl