W dniach 15.-16.10.2020 odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca perspektyw badawczych w języku i literaturze.
Łącznie program konferencji przewiduje ponad 40 wystąpień, referenci pochodzą z Polski, USA, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Rosji.
Z uwagi na warunki pandemiczne konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i ewentualnego zdalnego uczestnictwa.