Międzynarodowa konferencja naukowa ma na celu integrację środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego lub drugiego. Uczestnikami konferencji będą osoby zajmujące się kształceniem polonistycznym cudzoziemców oraz młodzieży polonijnej w polskich jednostkach akademickich, na uczelniach zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich działających poza krajem.

Przewidujemy, że w spotkaniu naukowym będzie uczestniczyć ponad 100 osób z Polski, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Konferencja zgromadzi polonistów zajmujących się edukacją polonistyczną w Polsce i poza jej granicami, zarówno wybitnych profesorów, jak też młodą kadrę naukową związaną ze szkolnictwem wyższym.

Jest to ważne przedsięwzięcie naukowe przede wszystkim z perspektywy narracji toczącej się wokół polskiego jako języka, którym włada ponad 50 mln ludzi – mieszkających w Polsce oraz związanych ze środowiskami polonijnymi. Język polski wreszcie w dyskursie naukowym przedstawiony zostanie nie jako język „mały”, obsługujący tylko peryferie starego kontynentu, ale jako „duży” język w kontekście Unii Europejskiej. Konferencja jest ważnym wydarzeniem jubileuszowym, związanym z 20-leciem Stowarzyszenia „Bristol”  i 25-leciem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

W czasie uroczystego otwarcia konferencji zostaną wręczone medale okolicznościowe Mickiewicz-Puszkin:

– dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego „za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, wydawnicze oraz wszechstronną współpracę w zakresie humanistyki z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą”;

– dla Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego „za 20-letnią wszechstronną i nieocenioną działalność w zakresie promocji Polski, kultury i języka polskiego na świecie”.

Program konferencji

Plakat

Organizatorzy:

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Data wydarzenia: 18-20 października 2017 r.

Miejsce obrad:

Uniwersytet Opolski,

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Patronat honorowy:

Wojewoda Opolski Adrian Czubak

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk

Patronat medialny:

TVP3

Radio Opole

„Nowa Trybuna Opolska”