STUDIUJ MASTER OF LIBERAL ARTS NA POZIOMIE MAGISTERSKIM,

 

 • jeśli znasz dobrze język angielski;
 • jeśli szukasz intelektualnych narzędzi do systematycznego rozumienia skomplikowanego świata w jego wielu wymiarach;
 • jeśli lubisz rozgryzać i analizować zagadnienia społeczne, kulturowe, językowe;
 • jeśli chcesz rozwinąć się w tematach akademickich i nauczyć się funkcjonować w środowisku akademickim;
 • jeśli chcesz brać udział w konferencjach naukowych;
 • jeśli chcesz studiować w międzynarodowym gronie;
 • jeśli chcesz się przygotować do pracy na stanowiskach i w specjalizacjach potrzebnych w przyszłości, które być może jeszcze nie zostały wymyślone.

 

Co Ci oferujemy?

Nasz interdyscyplinarny program studiów magisterskich Master of Liberal Arts przyciąga studentów z różnych regionów Polski i świata – od Europy, przez Azję, po Amerykę Południową i Afrykę, dając im możliwość pogłębienia wiedzy na temat komunikacji, języka, kultury i społeczeństwa przez pryzmat języka angielskiego.

 

Czy wiesz, że w ramach tego programu studiów…
 • wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wysoce wykwalifikowaną kadrę akademicką z różnych dyscyplin od językoznawstwa, medioznawstwa, filozofii społecznej, socjologii, po prawo i sztukę;
 • ponad 60% studentów w tym programie to studenci zagraniczni;
 • opanujesz język angielski prawie do perfekcji;
 • wybierzesz określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji. W ofercie mamy: Public Communication, Philosophy/Culture/Politics, Entrepreneurship and Organizations, Media and Visual Cultures lub Applied Gender Studies;
 • możesz zrealizować własny projekt (badawczy, społeczny) lub zaangażować się w projekty naukowe i kulturalne na terenie naszej uczelni lub we współpracy z partnerami w ramach sojuszu 7 europejskich uczelni FORTHEM – w Moguncji (Niemcy), Dijon (Francja), Palermo (Włochy), Rydze (Łotwa), Walencji (Hiszpania), Jyvaskyla (Finlandia);
 • możesz badać wybrane wymiary lingwistyki, studiów komunikacyjnych, sztuki i nauk społecznych, w kontekście historii myśli filozoficznych i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, w tym ich perspektyw prawnych i ekonomicznych;
 • możesz udzielać się w mediach studenckich i kołach naukowych;
 • możesz wykorzystać szansę na wyjazdy do uczelni partnerskich, odbyć półroczną lub roczną mobilność zagraniczną lub uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę obcego kraju i zdobywając wiedzę zawodową za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr.

 

Co zyskasz?
 • rozwiniesz swój angielski do poziomu zaawansowanego C1 w mowie i piśmie;
 • nauczysz się komunikować w kontekstach profesjonalnych i akademickich;
 • otrzymasz solidne, interdyscyplinarne, krytyczne i naukowe przygotowanie do myślenia i pisania o świecie;
 • poznasz metody badań języka, komunikacji, kultury i społeczeństwa;
 • otrzymasz przygotowanie do kariery akademickiej – występów konferencyjnych, pisania artykułów naukowych i projektowania kariery akademickiej;
 • poszerzysz swoje horyzonty, wybierając kursy ogólnouczelniane spoza twojego kierunku;
 • a na końcu uzyskasz stopnień magistra, który otworzy Ci drogę do studiów doktoranckich.

 

A co potem?

Studia na kierunku Master of Liberal Arts  przygotują cię do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Transdyscyplinarny program z wiedzą, praktycznymi umiejętnościami językowymi oraz kompetencjami komunikacyjnymi, międzykulturowymi i społecznymi, da ci świetną podstawę, aby elastycznie dostosować się do zmieniających się wymagań świata zawodowego. W zależności od wybranego modułu będziesz mieć przygotowanie do kariery w takich sferach zawodowych jak:  komunikacja publiczna, public relations i reklama, twórcze pisarstwo i dziennikarstwo, optymalizacja wizualna i medialna, przemysł i instytucje związane z kulturą, zasoby ludzkie i przeciwdziałanie dyskryminacji, komunikacja korporacyjna i organizacyjna, zarządzanie projektami i sfera przedsiębiorczości, projekty i interwencje w zakresie budowania społeczności, współpraca międzynarodowa wymagająca szczególnych umiejętności prawnych, komunikacyjnych lub zarządczych.

Master of Liberal Arts to kierunek dla Ciebie! Gwarantujemy Ci najwyższą jakość kształcenia. Z nami rozwiniesz się wszechstronnie i samodzielnie pokierujesz swoją karierą. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś online i podaj ocenę swojego dyplomu ze studiów licencjackich i potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

 

Pamiętaj, wszechstronny rozwój i świetne kompetencje komunikacyjne to ścieżka do sukcesu!

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku opowie Ci nasza koordynatorka:

 

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

E-mail: m.tukiendorf@uni.opole.pl


 • English Philology
 • English Philology Teacher Training Programme
 • Master Of Liberal Arts
 •  

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

<< powrót do strony Studia II Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Masters of Liberal Arts
w pigułce


 

Strona kierunku