Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska autorstwa Lidii Przymuszały i Doroty Świtały-Trybek doceniony przez znawców przedmiotu w czasopiśmie naukowym “Język Polski” (2022, z. 1, s. 129-133).

Poniżej fragment recenzji:

Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska jego autorki Lidia Przymuszała i Dorota Świtała-Trybek charakteryzują jako “rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu, łączącego aspekty lingwistyczny i kulturoznawczy” (s. 9). Jest to wynik wieloletniej współpracy obu badaczek, dzieło imponujące i ujmujące modną w ostatnich czasach regionalną problematykę kulinarną w sposób całościowy i wieloaspektowy. Rzecz do czytania przez amatorów i miłośników kultur regionalnych, ale też dzieło pod względem językoznawczym bez zarzutu, wzorowe, uzupełniające lukę tematyczną w kategorii słowników gwarowych i regionalnych polszczyzny.

(…) Recenzowany Leksykon… może służyć jako wzorzec metodologiczny, strukturalny i tekstowy twórcom tematycznych słowników regionalnych. Jest też książką efektowną pod względem edytorskim, ma twardą okładkę i ułatwiającą życie czytelnikowi zakładkę w formie wszytej wstążeczki – rzecz dziś rzadka.

Cała recenzja pod linkiem

https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/185/119