W dniach 13-14 grudnia 2018 dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska z Instytutu Filologii Angielskiej wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat najnowszych trendów w dziennikarstwie: What’s (the) News: Values, Viruses and Vectors of Newsworthiness w Brukseli. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i umożliwiła wymianę poglądów i badań przedstawicielom nauk społecznych i językoznawstwa. Omawiano kondycję dziennikarstwa internetowego, rolę mediów społecznościowych w demokracji, oraz alternatywne i konstruktywne formy kreowania wartości informacyjnej w tekstach medialnych. Nawiązano szereg nowych kontaktów i zainicjowano współpracę z partnerami w Niemczech i Szwajcarii w ramach działalności Pracowni Badań nad Komunikacją na Wydziale Filologicznym.