W dniu 26 maja 2023 r. w Opolu odbyła się konferencja  „Interdyscyplinarna interwencja ograniczająca zaburzenia w funkcji i budowie twarzoczaszki”, która była przestrzenią do dyskusji na temat roli wiedzy ortodoncyjnej w terapii wad zgryzu i w pracy m.in. logopedy.

Konferencję zorganizowała lek. dent. Jolanta Jarka, która jest specjalistką II stopnia z ortodoncji, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się na profilaktyce i wczesnym leczeniu ortodontycznym oraz nowoczesnych technikach leczenia wad zgryzu. Pani Jolanta Jarka od kilku lat współpracuje z Wydziałem Filologicznym jako dydaktyk, prowadząc zajęcia z podstaw ortodoncji na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym.

W konferencji wzięli udział liczni specjaliści z różnych dziedzin takich jak: ortodoncja, logopedia, laryngologia, genetyka czy fizjoterapia.

Wydział Filologiczny reprezentowała zastępca dziekana, dr Małgorzata Adams-Tukiendorf.