Język polski od podstaw z językiem niemieckim

 

Jesteś obcokrajowcem? Lubisz uczyć się języków obcych? Wiążesz przyszłość z Polską lub Niemcami i chcesz poznać ich historię, kulturę a jednocześnie zdobyć wiedzę na temat biznesu? To idealne studia właśnie dla Ciebie!

 

Oto, co gwarantujemy:
 • będziesz płynnie posługiwać się językiem polskim (C1) i niemieckim (B2) w mowie i piśmie;
 • poznasz główne osiągnięcia kultury polskiej i niemieckiej, zdobędziesz wiedzę z zakresu historii oraz realiów geograficznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych tych krajów;
 • będziesz przygotowany do wykorzystania swych umiejętności językowych w sferze biznesu;
 • poznasz podstawy ekonomii i przedsiębiorczości;
 • nauczysz się pracy indywidualnej i zespołowej oraz podstawowych zasad współpracy międzynarodowej;
 • będziesz miał okazję uczestniczyć w rozmaitych projektach naukowych.

 

Oferujemy najwyższą jakość kształcenia. Bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języków, dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania umożliwią Ci w krótkim czasie opanowanie języków polskiego i niemieckiego. Kameralne grupy dadzą Ci szansę na indywidualny kontakt z wykładowcami, możesz również zaangażować się w projekty naukowe i kulturalne. Twoi koledzy i koleżanki będą obcokrajowcami, więc poznasz różne kultury, sposoby bycia i zachowania językowe podczas wspólnych zajęć.

 

To nie wszystko!

Będziesz mieć możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programów FORTHEM czy Erasmus. Dzięki znajomości języków będziesz w stanie czasowo studiować za granicą i nawiązywać nowe znajomości. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe. Mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS), w ramach których są pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz swobodnie posługiwać się językami niemieckim i polskim w przyszłej wymarzonej pracy. Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim i praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach zapewnią Ci doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Będziesz również przygotowany do jej organizowania, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi i prowadzenia spraw instytucji. Po naszych studiach znajdziesz zatrudnienie m. in. w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych, a także w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

 

Dzięki naszym studiom możesz podjąć pracę jako:
 • przedstawiciel handlowy,
 • organizator spotkań biznesowych,
 • negocjator umowy handlowej,
 • pracownik biura turystycznego,
 • pracownik różnych instytucji zajmujących się dialogiem i współpracą kulturalną między narodami.

 

Aby rozpocząć studia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka ojczystego (50%) i z języka obcego (50%).

 

Pamiętaj: Gra­nice Two­jego języ­ka są gra­nica­mi Two­jego świata!

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim opowie Ci nasza koordynatorka:

mgr Aleksandra Bogocz

E-mail: abogocz@uni.opole.pl


 • Filologia romańska od podstaw
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Egzamin maturalny z języka ojczystego dla kandydata i języka obcego

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo maturalne lub równoważne

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Język polski od postaw z językiem niemieckim w pigułce


 

Strona kierunku

Moduł do wyboru

 • język polski i niemiecki w biznesie
 • język polski i niemiecki w kulturze