Zapraszamy do składania wniosków o nagrody i stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji!

Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz stypendiów określają regulaminy dostępne wraz z wnioskami na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji