Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza na organizowane w ramach projektu FORTHEM warsztaty dotyczące stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji. Interaktywne zajęcia z udziałem studentek i studentów ze współpracujących w ramach FORTHEM uczelni europejskich będą prowadzone w języku angielskim, a wszystkie osoby biorące w nich udział otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Rejestracja na warsztaty: mpogorzelska@uni.opole.pl, do 15. 04. 2021 r. (liczba miejsc ograniczona)

The Plenipotentiary for Equal Treatment invites students of Opole University to the workshops on stereotypes, discrimination and microaggression organized as a part of the FORTHEM project. Interactive classes with the participation of students from European universities cooperating within FORTHEM will be conducted in English. All participants will receive certificates of participation. Registration for the workshops: mpogorzelska@uni.opole.pl, until April 15, 2021. (the number of places is limited)

FLYER – Poland