Filologia polska, studia magisterskie

 

Chcesz kontynuować swoją przygodę ze światem tekstów? Chcesz rozwijać swoją wiedzę o języku ojczystym? Chcesz związać przyszłość z profesjonalnym badaniem literatury i języka? Świetnie! Wybierz ścieżkę magisterskich studiów polonistycznych! Czekamy na Ciebie!

 

 

Oprócz szerokiego humanistycznego spektrum problemów i lektur, w które zostaniesz ubogacony będziesz uczestniczyć w zajęciach o charakterze twórczym, eksperymentalnym, np. w warsztatach językowych, laboratoriach pisania i redagowania tekstu. Z nami zdobędziesz uprawnienia do zawodu nauczyciela języka polskiego na wszystkich szczeblach edukacji. Dla naszych najlepszych absolwentów otwieramy możliwość studiowania na III stopniu studiów (każdego roku dysponujemy sześcioma miejscami w dziedzinie literaturoznawstwa (3.) i językoznawstwa (3.) na studiach doktoranckich).

 

 

Do zawodu nauczyciela kompleksowe przygotowanie zdobędziesz, wybierając specjalizację: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego. Druga z oferowanych specjalizacji (Komparatystyka filologiczna) umożliwia poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych badań literackich i kulturowych i stanowi świetną bazę do rozwinięcia umiejętności twórczego, krytycznego analizowania i interpretowania tekstów kulturowych niezbędnych przy wykonywaniu pracy redaktora, korektora, dziennikarza, animatora kultury, badacza.

 

 

Zapraszamy na polonistyczne studia magisterskie wszystkich absolwentów kierunków polonistycznych, etnologii, filologii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz kulturoznawstwa (spośród absolwentów studiów licencjackich Wydziału Filologicznego UO szczególnie zachęcamy do podjęcia filologii polskiej magisterskiej tych, którzy ukończyli filologię polską I stopnia, logopedię z językiem polskim).

 

 

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Miłośników Literatury Współczesnej „Bez konwencji”, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

 

 

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS), w ramach którego student pracuje pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

 

 

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do: organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów, prowadzenia spraw instytucji, wykonywania zawodu nauczyciela (w przypadku specjalności Nauczanie języka polskiego jako ojczystego).

Absolwenci Filologii polskiej (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
 • wydawnictwach,
 • archiwach,
 • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
 • branży PR, reklamie.
 • Szkołach i innych placówkach edukacyjnych (po zrealizowaniu specjalności nauczycielskiej)

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Filologia polska opowie Ci nasz koordynator:

dr Tomasz Wielg

E-mail: twielg@uni.opole.pl


 • Filologia polska

 

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia II Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Filologia polska w pigułce


 

Strona kierunku

Moduł do wyboru

 • komunikacja wizerunkowa i promocja
 • humanistyczno-artystyczny