W związku z Zarządzeniem Rektora nr 142/2020, prosi się studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu jedynie w sprawach pilnych, wymagających kontaktu osobistego.
Preferowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

According to Regulation No. 142/2020 of Rector of the University of Opole, students are asked to come to the Daen’s Office only in urgent issues, when a personal contact is needed.
Preferable ways of contact are by e-mail or phone-call.