Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO we współpracy z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej zaprasza na debatę „Nowy, wspaniały uniwersytet?”. Przyszłość uczelni (regionalnych) wobec projektu Ustawy 2.0  

Debata jest kontynuacją dyskusji środowiska akademickiego wokół projektu nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Dostrzegając niekorzystne dla regionalnych uczelni rozwiązania, zawarte w projekcie również pracownicy Uniwersytetu Opolskiego postanowili zastanowić się nad przyszłością polskich uczelni wyższych.

10 listopada 2017, Collegium Maius (pl. Kopernika 11), Sala Senatu (I piętro)

Program debaty:

Panel I godz. 11.00-12.30

  1. Słowo wprowadzające – Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
  2. Wokół roli i misji uniwersytetów regionalnych; znaczenie ośrodków akademickich dla regionu (przewodniczący RM Opola Marcin Ociepa; prof. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO)
  3. Zarządzanie i finansowanie uczelni w projekcie Ustawy 2.0 (prof. Jerzy Żyżyński, Rada Polityki Pieniężnej, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Dyskusja, przerwa na kawę

Panel II godz. 13-14.30

  1. Prawa studenta i doktoranta w świetle nowych regulacji Ustawy 2.0 – student i doktorant jako klient czy petent?

(mgr Monika Helak, KKHP, mgr Jacek Pakuła, dr Wojciech Opioła, Instytut Politologii UO)

Dyskusja