Bohemistyka antropologiczno-kulturowa

 

Myślisz, że po czesku Batman  to Netopirek? Zastanawia cię, dlaczego Czesi to Pepiki? A może nie wierzysz, że „laska” znaczy „miłość”? A jeśli lubisz poznawać nowe języki i kultury, chcesz lepiej zrozumieć naszych południowych sąsiadów i ich poczucie humoru, Bohemistyka antropologiczno-kulturowa została stworzona dla Ciebie.

Studia na naszym kierunku pozwolą nie tylko opanować język czeski, ale też poznać mentalność i styl życia Czechów, by w kontaktach z  nimi – czy to prywatnych, czy zawodowych – osiągnąć najlepszy poziom komunikacji, również dzięki szerokiej gamie przedmiotów wspomagających umiejętności miękkie.

Co Ci oferujemy?

 • unikatowy w skali całego kraju, nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, przede wszystkim zaś wysoki poziom nauki języka czeskiego od podstaw oraz innego języka obcego (zgodnie z kontynuacją);
 • umiejętność biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi: językiem czeskim na poziomie C1 oraz innym językiem obcym (zachodnim) na poziomie B2;
 • nowatorską formułę studiów, która pozwoli Ci zdobyć wysokie kwalifikacje merytoryczne dzięki programowi, zapewniającemu nabycie praktycznych umiejętności analizy zjawisk językowych, procesów literackich, jak również krytycznej analizy i interpretacji zjawisk oraz wytworów kultury.

 

Ponadto w trakcie studiów zyskasz:

 

 • głębsze zrozumienie istoty kulturowego zróżnicowania świata oraz sposobów zachowania się przedstawicieli różnych kultur;
 • umiejętność deszyfrowania mechanizmów kształtowania się stereotypów oraz przeciwdziałania im we współczesnym świecie;
 • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach bogatej oferty programów Erasmus, MOST, Forthem oraz czasowego studiowania na czeskich uczelniach partnerskich;
 • możliwość udzielania się w mediach studenckich i kołach naukowych działających na Uniwersytecie Opolskim;
 • pogłębioną umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

 

A co po studiach?

 

 

  • Opolszczyzna, dynamicznie rozwijający się region leżący na polsko-czeskim pograniczu, wraz z Dolnym i Górnym Śląskiem, to rynek pracy, gdzie jako absolwent świetnie znający język czeski możesz pracować i rozwijać się: w ośrodkach / centrach kultury, urzędach, organach administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, w instytucjach szkoleniowych, agencjach zajmujących się marketingiem i public relations, agencjach reklamowych, itp., gdyż większość z nich praktycznie realizuje współpracę transgraniczną z analogicznymi instytucjami czeskimi;
  • jeśli nie Opolszczyzna, to stoją przed Tobą m.in. sektor nowoczesnych usług biznesowych, organizacje i biura turystyczne, korporacje międzynarodowe, w których bardzo dobra znajomość języka naszych sąsiadów staje się często najważniejszym atutem podczas procesu rekrutacji, ale także placówki dyplomatyczne, wydawnictwa, redakcje czasopism, biura tłumaczeń czy środki masowego przekazu.

 

Grafika wykorzystana w banerze promującym kierunek: Old Vectors by Vecteezy

Dołącz do nas, czekamy na Ciebie!

 

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o naszym kierunku opowie Ci nasz koordynator:

 

dr Tomasz Wielg

E-mail: twielg@uni.opole.pl


 • Bohemistyka antropologiczno-kulturowa
 • Edytorstwo
 • Filologia polska
 • Język biznesu
 •  
 •  
 •  

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo maturalne lub równoważne

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Bohemistyka antropologiczno-kulturowa w pigułce


 

Strona kierunku