3.02.2020 w godz. 12:00-15:00 w s.206 odbędzie się warsztat antydyskryminacyjny dla pracowników. Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował następujące tematy:

1)stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja -przyczyny, formy, konsekwencje,

2) ochrona przed dyskryminacją na uczelni – studia konkretnych przypadków, możliwości zapobiegania i rozwiązywania sytuacji o charakterze dyskryminacyjnym.

Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.