Warsztat ChatGPT 

poniedziałek 27.02.2023 godz. 10.00-11.00, sala komputerowa 208 CM 

Serdecznie zapraszamy na warsztat poświęcony korzyściom i potencjalnym zagrożeniom dla szkolnictwa wyższego wynikającym z wykorzystywania ChatGPT. Warsztat poprowadzą Dorota Kamińska i Alicja Wujec-Kaczmarek. Bezpośrednio po warsztacie rozpocznie się spotkanie promotorów, na którym omówimy wyniki audytu dyplomowania i opracujemy zasady i kryteria wyróżniania prac dyplomowych. 

ChatGPT to sztuczna inteligencja oparta na modelu językowym, która została wytrenowana na dużych zbiorach danych tekstowych. Pozwala na naturalną komunikację z użytkownikiem za pomocą tekstu. Bazując na zasobach internetowych, jest w stanie generować odpowiedzi na pytania, kreatywnie rozwiązywać problemy, tworzyć różnorodne formy tekstowe – począwszy od artykułów, po poezję i teksty akademickie.  

Celem spotkania będzie pokazanie korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz zaproszenie do debaty na ich temat. 

Dorota: 

Zapytałam AL. O zagrożenia jakie ze sobą niesie w szkolnictwie wyższym, poniżej odpowiedź…. 

Istnieją kilka potencjalnych zagrożeń dla szkolnictwa wyższego wynikających z wykorzystywania ChatGPT: 

  1. Degradacja jakości nauczania: Wprowadzenie automatycznych narzędzi takich jak ChatGPT może prowadzić do zmniejszenia znaczenia interakcji bezpośredniej między nauczycielem a studentem. 
  2. Zastępowanie nauczycieli: W niektórych przypadkach ChatGPT może być używany jako narzędzie do zastępowania nauczycieli, co może prowadzić do utraty miejsc pracy i pogorszenia jakości nauczania. 
  3. Nieodpowiednie informacje: ChatGPT jest modelowane na podstawie danych i informacji dostępnych w sieci, co oznacza, że może być źródłem nieprawidłowych lub nieodpowiednich informacji. 
  4. Kultura uzależnienia od technologii: Wprowadzenie ChatGPT w szkolnictwie wyższym może prowadzić do rozwijania się kultury uzależnienia od technologii i zmniejszenia zdolności uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. 
  5. Bezpieczeństwo danych: Korzystanie z ChatGPT wymaga przetwarzania i przechowywania danych użytkowników, co stwarza ryzyko ich utraty lub nieuprawnionego dostępu.