Podczas szkolenia będziemy dyskutować o dydaktyce wrażliwej na kwestie równości i różnorodności. Porozmawiamy zatem o równościowym języku dotyczącym różnych grup społecznych, o tworzeniu przyjaznej, akceptującej i bezpiecznej przestrzeni oraz takiej organizacji zajęć i wydarzeń, która uwzględnia społeczno-kulturową różnorodność akademickiej wspólnoty.

Spotkanie poprowadzi dr Marzanna Pogorzelska, Pełnomocniczka ds. równego traktowania.

Termin: poniedziałek, 05.02.2024, w godz. 11:00-12:30, sala 208 Collegium Maius.