Plany studiów

English Philology BA level full time:

English Philology BA level part time:

English Philology MA level full time:

English Philology MA level part time:

English in Public Communication BA level full time:

Filologia I stopień stacjonarne:

Filologia II stopień stacjonarne:

Filologia Polska I stopień stacjonarne:

Filologia Polska II stopień stacjonarne:

Games studies I stopień

Games studies II stopień

Germanistik I stopień stacjonarne:

Germanistik I stopień niestacjonarne:

Germanistik II stopień stacjonarne:

Germanistik II stopień niestacjonarne:

Język Biznesu I stopień stacjonarne:

Języki Obce w Sektorze Usług I stopień stacjonarne:

Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopień stacjonarne:

Języki, prawo, przedsiębiorczość I stopień stacjonarne

Kulturoznawstwo I stopień stacjonarne:

Kulturoznawstwo II stopień stacjonarne:

Lingwistyka stosowana I stopień stacjonarne

Logopedia z językiem polskim – nauczycielska I stopień stacjonarne:

Master of Liberal Arts