Program „Rozum i Serce”

Program „Rozum i Serce”

23.11.2016 ruszyła kolejna edycja programu rozpoczętego pod nazwą „Język i Serce”. W poprzednich latach  studenci z Wydziału Filologicznego pomagali dzieciom z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim w nauce języków obcych, natomiast w tym roku program został rozszerzony. Do grupy wolontariuszy z anglistyki i germanistyki dołączyli studenci polonistyki, matematyki i ochrony środowiska. Pomoc ta nie byłaby możliwa bez otwartości i zaangażowania naszych studentów oraz bez pomocy firmy Nutricia, która ponownie przejęła na siebie wszystkie koszty związane z przejazdami wolontariuszy.

Na uroczystym spotkaniu inaugurującym projekt 23.11.2016 o godz. 15.00 w Sali Senatu UO obecni byli J.M. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk, Andrzej Drosik członek zarządu Nutricia, dyrektor zakładów w Opolu i Krotoszynie, Agata Prandzioch koordynator programu „Rozum i Serce” w firmie Nutricia, Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim dr Barbara Milewska, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Joanna Czaplińska, prodziekani Wydziału Filologicznego (koordynatorzy projektu na UO), dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i studenci Uniwersytetu Opolskiego.

Współpraca Wydziału Filologicznego z firmą Nutricia jest dla wydziału bardzo cenna: nie tylko ze względu na projekt „Rozum i serce”, lecz również za sprawą prowadzonego wspólnie kształcenia na profilu praktycznym „Business English in a Manufacturing Company”, na który w bieżącym roku akademickim zostało przyjętych 23 studentów, którzy w czwartek  24.11 rozpoczęli kształcenie praktyczne na terenie zakładów Nutricia.

 

Fotorelacja: