Dnia 23 września 2016 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa  prof. dra hab. Stanisława Gajdy – twórcy opolskiej szkoły stylistyki oraz założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego międzynarodowego rocznika Stylistyka, ukazującego się nieprzerwanie od 1992 r. Swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Pani Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UO, dr hab. Joanna Czaplińska. Więcej na stronie: polonistyka.wfil.uni.opole.pl