Kierunki studiów

Wydział Filologiczny – Kierunki i specjalności

 

English Philology BA level full time:

 • English Philology – kierunek
 • English Philology – Business English
 • English Philology – English and Chinese
 • English Philology – English and Cultural Studies
 • English Philology – English and Dutch
 • English Philology – English and Spanish
 • English Philology – Medical English
 • English Philology – Translation Studies
 • English Philology – praktyczny – Business English
 • English Philology – praktyczny

English Philology BA level part time:

 • English Philology – kierunek
 • English Philology – Business English

English Philology MA level full time:

 • English Philology – kierunek
 • English Philology – kierunek profil praktyczny
 • English Philology – Applied Linguistics
 • English Philology – Translation Studies
 • English Philology –  Literary Studies
 • English Philology – Linguistics
 • English Philology – Cultural Studies
 • English Philology – Business English profil praktyczny

English Philology MA level part time:

 • English Philology – kierunek
 • English Philology – Applied Linguistics
 • English Philology – Cultural Studies
 • English Philology – Linguistics
 • English Philology – Literary Studies
 • English Philology – Translation Studies

English in Public Communication BA level full time:

 • EPC – kierunek
 • EPC – English in Business
 • EPC – English in Media

Filologia I stopień stacjonarne:

 • Filologia – kierunek
 • Academic English
 • Bałkańska turystyka kulturowa
 • Języki obce w służbie publicznej
 • Języki obce w przekładzie użytkowym
 • Polish Studies
 • Filologia Romańska od podstaw
 • Język angielski w turystyce
 • Filologia Słowiańska

Filologia II stopień stacjonarne:

 • Filologia
 • Filologia Romańska
 • Język Biznesu
 • Języki obce w dyplomacji
 • Translatoryka stosowana

Filologia Polska I stopień stacjonarne:

 • Filologia Polska
 • Filologia Polska – nauczycielska
 • Filologia Polska – dokumentalistyczno-redaktorska
 • Filologia Polska – komunikacja w administracji i urzędach

Filologia Polska II stopień stacjonarne:

 • Filologia Polska
 • Filologia Polska – nauczycielska
 • Filologia Polska – humanistyka interaktywna
 • Filologia Polska – komunikacja wizerunkowa i promocyjna

Games studies I stopień

 • Games studies kierunek
 • Games studies – antropologia kulturowa
 • Games studies – popkultura i nowe media

Games studies II stopień

 • Games studies – kierunek
 • Games studies – kultura współczesna
 • Games studies – kultura, media i komunikacja

Germanistik I stopień stacjonarne:

 • Germanistik
 • Germanistik – Germanistik mit Niederländisch
 • Germanistik – Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht
 • Germanistik – Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen
 • Germanistik – Deutsch in Recht und Wirtschaft
 • Germanistik – Translatorik

Germanistik I stopień niestacjonarne:

 • Germanistik
 • Germanistik – Deutsch Lehramt Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen
 • Germanistik – Deutsch in Recht und Wirtschaft

Germanistik II stopień stacjonarne:

 • Germanistik
 • Germanistik – Literatur Kultur Kulturmanagement
 • Germanistik – Linguistik Translatorik interkulturelle Kommunikation
 • Germanistik – Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt

Germanistik II stopień niestacjonarne:

 • Germanistik
 • Germanistik – Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt
 • Germanistik – Linguistik Translatorik interkulturelle Kommunikation
 • Germanistik – Literatur Kultur Kulturmanagement

Język Biznesu I stopień stacjonarne:

 • Język Biznesu

Języki Obce w Sektorze Usług I stopień stacjonarne:

 • Języki Obce w Sektorze Usług
 • Języki Obce w Sektorze Usług – Specjalność Języki obce w handlu i administracji
 • Języki Obce w Sektorze Usług – Specjalność Języki obce w logistyce i HR
 • Języki Obce w Sektorze Usług – Specjalność Języki obce w turystyce

Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopień stacjonarne:

 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim – w biznesie
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim – w kulturze
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim –  w turystyce

Języki, prawo, przedsiębiorczość I stopień stacjonarne

 • Język, prawo, przedsiębiorczość

Kulturoznawstwo I stopień stacjonarne:

 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo – kultura audiowizualna z performatyką
 • Kulturoznawstwo – animacja kultury
 • Kulturoznawstwo – fashion kultura i promocja

Kulturoznawstwo II stopień stacjonarne:

 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo – Kultura cyfrowa
 • Kulturoznawstwo – Kultura i zdrowie

Lingwistyka stosowana I stopień stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana

Logopedia z językiem polskim – nauczycielska I stopień stacjonarne:

 • Logopedia z językiem polskim – nauczycielska