Kierunki studiów

Wydział Filologiczny – Kierunki i specjalności 2017/18

 

S T U D I A   S T A C J O N A R N E :

 

* Applied Gender Studies (magisterskie, drugiego stopnia)

* Деловой русский язык (studia pierwszego stopnia w języku rosyjskim)

* English in public communication (studia pierwszego stopnia)

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Business English (profil ogólnoakademicki I praktyczny)

– English and Chinese

– English and Cultural Studies

– English and Czech

– English and Spanish

Translation Studies

 • specjalności na drugim stopniu:

 – Applied Linguistics – teachers` training speciality

 – Cultural Studies

 – Linguistics

 – Literary Studies

 – Business English (profil praktyczny)

 – Translation Studies

* Filologia (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

filologia romańska od podstaw

filologia słowiańska (j. czeski/j. rosyjski)

język angielski w turystyce (profil praktyczny)

Polish Studies (studia w języku angielskim)

 • specjalności na drugim stopniu:

filologia romańska

język biznesu

translatorska stosowana

– języki obce w dyplomacji

* Filologia polska (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu (od II semestru):

– dokumentalistyczno – redaktorska

– komunikacja językowa w administracji i urzędach

– nauczycielska

 • specjalności na drugim stopniu (od I semestru):

– humanistyka interaktywna

– komunikacja wizerunkowa i promocyjna

– nauczycielska (uzupełniająca)

* Germanistik (studia magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

– Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht

– Germanistik mit Niederländisch

– Translatorik

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt

* Język biznesu (studia pierwszego stopnia)

* Język polski od podstaw z językiem niemieckim (studia pierwszego stopnia)

* Języki obce w sektorze usług (studia pierwszego stopnia)

 • specjalności:

– języki obce w handlu i administracji

– języki obce w logistyce i HR

– języki obce w turystyce

* Kulturoznawstwo (magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu (od II semestru):

– kultura audiowizualna z performatyką

– menadżer kultur mniejszościowych

– fashion kutura i promocja

 • specjalności na drugim stopniu:

– kultura cyfrowa

– kultura i zdrowie

* Logopedia z językiem polskim nauczycielska (studia pierwszego stopnia)

* Zarządzanie w instytucjach kultury (studia pierwszego stopnia)

 

 S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E :

 

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

 • specjalności na pierwszym stopniu:      

– Business English

 • specjalności na drugim stopniu:

– Applied Linguistics – teachers` training speciality

– Cultural Studies

– Linguistics

– Literary Studies

Translation Studies

* Germanistik (studia magisterskie, dwustopniowe)

 • specjalności na pierwszym stopniu:

– Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen

– Deutsch in Recht und Wirtschaft

 • specjalności na drugim stopniu:

– Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation

– Literatur, Kultur, Kulturmanagement

– Glottodidaktik und Kultur der Region