dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO

Prodziekan ds. Nauki

Adres: 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 10

E-mail: klenska@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl

Telefon: +48 77 541 59 40

Konsultacje dla studentów:

wtorek:   8:30 – 9:00  oraz  14:00 – 15:00