Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 10 listopada odeszła prof. dr hab. Bożena Chrząstowska, wybitna literaturoznawczyni, twórczyni tzw. poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej, nauczycielka akademicka, autorka podręczników uniwersyteckich z zakresu literaturoznawstwa, twórczyni programów nauczania i nowatorskich podręczników dla szkół średnich. Jak piszą jej przyjaciele z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Nauczanie było jej pasją, a wychowywanie kolejnych pokoleń nauczycieli-polonistów stanowiło jej życiową misję. Była człowiekiem pełnym zaangażowania, biorącym udział w życiu publicznym”.

Prof. dr hab. Bożena Chrząstowska została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Rodzinie i bliskim, a także całej społeczności Instytutu Filologii Polskiej UAM składamy wyrazy głębokiego współczucia.